Psihologija

BLOG GOST: DESIMIR D. IVANOVIĆ, PSIHOTERAPEUT

blog-gost-desimir-d-ivanovic-psihoterapeut

Imam utisak da većina ljudi nije sasvim spremna da upozna najsuptilnije delove sopstvene ličnosti. Suočavanje sa svojom istinom, strahovima i blokadama samo su neki od aspekata sve popularnije metode unutrašnjeg čišćenja.

 Prethodnih šest meseci pohađala sam Školu lajf koučinga u Beogradu. Moram priznati da je s početka bila prisutna izvesna doza rezerve imajući u vidu zadiranje u najdublje slojeve ličnosti, i mogućnost da ću spoznati i neke tamnije strane svog Ja.

 MEĐUTIM, DESILO SE TO DA SAM UPOZNALA SEBE, SVOJE ŽELJE, POTREBE, MOGUĆNOSTI. JEDNOM REČJU, POSTALA SAM SVESNA ISTIH ALI I SVEGA ONOGA NA ČEMU JOŠ TREBA DA “PORADIM”

Moj mentor, gospodin Desimir D. Ivanović bavi se razvojem ljudskih resursa. Godinama je radio u inostranstvu i ima izuzetno bogato iskustvo u psihoterapiji.  U nastavku testa, zajedno vas upoznajemo sa Koučingom i Kliringom o kojima delimo isto mišljenje, a to je da je ono neophodno savremenom čoveku.

Dugo godina bavite se razvojem ljudskih potencijala i psihoterapijom. Međutim, sve više ljudi interesuje se za koučing. Šta zapravo znači biti life coach i na koji način sebe menjamo primenjujući ovaj pristup?

Biti kouč znači spremnost i strpljenje da se sasluša i razume neka osoba i shvati njeno funkcionisanje na privatnom i poslovnom planu. U tom procesu, sagledavaju se prepreke i unutrašnje sabotaže, koje koče i ometaju njeno napredovanje. Koučing takođe podrazumeva pomoć i podršku u prevazilaženju blokada, te tako osigurava ostvarivanje određenih ciljeva. U širem smislu, on predstavlja napredovanje i realizaciju prirodnih potencijala i stečenih znanja i veština svakog pojedinca.

Agencija Dijada osnovana je davne 1993. godine i zapravo ste Vi jedan od utemeljivača koučinga i kliringa u našoj zemlji. Koliko se menjalo interesovanje ljudi da se bave radom na sebi od 90-ih godina prošlog veka do danas?

Koučing u svetu uzima maha tek u poslednjih dvadesetak godina. Do pre desetak godina, u našoj zemlji bilo je svega nekoliko osoba koje su upražnjavale koučing i koje su završile skupe obuke u razvijenim zemljama. Cene tih obuka su se tada kretale od 5 do 12 hiljada evra. Ja sam u Parizu, u njihovom Institutu za profesionalnu orjentaciju, u leto 2010. godine održao predavanje o primeni kliringa u koučingu, nakon čega sam u njihovom Evropskom institutu za kliring (IEC – Institut Europeen de Clarification) zajedno sa francuskim kolegama radio na izradi jednog novog programa za obuke iz koučinga po ovoj, Kliring, metodi.

Po povratku u Srbiju, uveren da će potrebe za koučingom biti sve izraženije, posebno u firmama, kao i da obezbedimo kvalitetnu a ipak znatno nižu cenu obuke, pokrenuli smo ovaj program treninga koji i dalje radimo. U poslednjih nekoliko godina, koučing je postao veoma popularan i u našoj zemlji, ali su to pratile i određene porvšnosti u kvalitetu škola – modela i dužini treninga.

Jednom prilikom izjavili ste da “ljudska potreba za ljubavlju i prisnošću nastaje kao rezultat komunikacije”. Na koji način možemo “ozdraviti” komunikaciju prvenstveno sa sa sobom, posle i sa drugima?

Komunikaciju sa samim sobom možemo ozdraviti tako što ćemo uspostaviti veću unutrašnju demokratiju između različith segmenata sopstvenog bića.

VEĆINA ONIH KOJI SU U PROBLEMIMA SVAKE VRSTE, ZAPRAVO JE ZAPOSTAVILA DA SLUŠA I UVAŽI POTREBE SVOG TELA, EMOCIJA I INTUICIJE, I NALAZI SE U STANJU NEKE  MENTALNE DIKTATURE

 Moramo početi od samoga sebe, prepoznavati i uvažavati celovitost sopstvenog bića i sve njegove signale i potrebe. Kako budemo napredovali u ostvarivanju te sopstvene unutrašnje harmonije i mira u samome sebi, tako ćemo se lakše i brže razumeti sa drugima i ostvarivati dublje i kvalitetnije odnose na principima međusobne zdrave razmene.

 

Čarls Berner  idejni je tvorac psihoterapeutske metode nazvane Kliring. Obuka za klirere koju sprovodite u Srbiji traje tri godine. Možemo li reći suštinu unutrašnjeg čišćenja? Kako izgleda to pravo JA?

Kliring je nastao u Americi i to je engleski termin, koji možemo prevesti kao pročišćavanje. Naime, čovekov unutrašnji sistem je u manjoj ili većoj meri, zavisno od pojedinca, kontaminiran raznim mentalnim i emocionalnim sadržajima iz bliže i dalje prošlosti, što permanentno vuče njegovu pažnju ka unutra, u intravertnost, strahove  i nesigurnost, te tako limitira njegove potencijale i sposobnosti za suočavanje sa spoljašnjom stvarnošću. Potreban je terapijski rad da bi se to promenilo i da ti uzroci iz prošlosti budu otkriveni i oslobođeni.

Čovekovom pravom Ja neophodno je povratiti prvobitnu čistoću i bistrinu, kako bi bio u stanju da ispravno sagledava realnost i donosi najbolje odluke. To oslobađanje i unutrašnje pročišćavanje se odvija kroz različite slojeve, površinske i dublje, kao što je prikazano na skali.

 

Imam utisak da savremeni čovek nije spreman za suočavanje sa istinom. Prema Vašem mišljenju, koji je razlog tome?

Savremeni čovek je u permanentnoj borbi za opstanak, te u stalnom konfliktu između ličnih, porodičnih i širih društvenih interesa. Iz tih razloga  prinuđen je da pravi brojne kompromise, koji su po pravilu na štetu Istine.

Jedan od načina da spoznamo svoju istinu je Intenziv prosvetljenja. Njegov cilj je tranformacija. U pitanju je proces koji nam menja životni tok i usmerava na nešto čega do sada nismo bili svesni da nam je važno. Možemo li reći nešto na temu suočavanja sa istinskim prioritetima svakog od nas?

Intenziv direktnog iskustva istine ili prosvetljenja, čiji je izumitelj takođe Čarls Berner, predstavlja jednu vrstu inkubatora ili oaze, na kojoj je čovek, u periodu od nekoliko dana, odvojen od svakodnevnog života i borbe za opstanak, te okrenut svojoj unutrašnjoj suštini i višem smislu sopstvenog postojanja. Organizacija i tehnike rada su u skladu sa savremenim životnim uslovima i pružaju učesnicima izvanrednu priliku za probojna i transofmaciona iskustva na planu čišćenja i dubljeg razumevanja samoga sebe, drugih ljudi i života uopšte.

 Početkom oktobra, Dijada organizuje još jedan ciklus obuke za Life Coaching. Šta je ono što će polaznici naučiti?

Ciklus obuke koji se sprovodi u Dijadi traje 6 meseci i odvija se kroz 6 mesečnih vikend radionica. Ukupno 120 sati, uključujući i domaće zadatke u drugom delu obuke. Prve tri radionice se odnose na lični rad i iskustva koja učesnici stiču na samom sebi primenjujući određene principe i alate iz kliringa – metode koja se primenjuje u Dijadinom sistemu koučinga.

U drugom delu obuke, učesnici se obučavaju kako da rade sa drugima. Specifičnost kliringa je u tome da se radi na svim aspektima čoveka: mentalnom, emocionalnom, telesnom, energetskom i duhovnom – intuitivnom. Principi i alati za rad su bazirani na naučnim osnovama i zakonima “uzroka” i “posledice”, što obezbeđuje trajnost u ostvarenim promenama i sticanju novih sposobnosti i veština.

Zainteresovani za šire informacije i učestvovanje u na programima  mogu se javiti na adresu: dijada@mts.rs ili putem telefona 064 194 55 91.

Foto:Privatna arhiva, Pixabay

Podeli:
error: Content is protected !!