Sadržaj sajta je isključivo vlasništvo autora bloga koji je jedini odgovoran za sadržaj istog.

Zainteresovani mogu preuzeti tekstove i fotografije, ISKLJUČIVO uz pismeno odobrenje vlasnika theblog.rs (TB) i navođenje izvora formulisano na sledeći način:

Preuzeto sa sajta www.theblog.rs 

Ukoliko postupak ne bude sproveden po navedenoj proceduri, postupićemo u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije i prijaviti povrede prava intelekualne svojine vašoj hosting kompaniji. Takođe, bićemo primorani da koristimo Google DMCA prijavu za kršenje prava intelektualne svojine.

Kršenjem autorskih prava TB će preduzeti sve raspoložive pravne radnje i sredstva, u cilju zaštite istih.

TB ne garantuje: da u sadržaju na njenim web stranicama neće biti grešaka; da će web stranice ili usluge funkcionisati bez prekida.

Komentari čitalaca će, ukoliko su adekvatnog  sadržaja, biti objavljeni na Fejsbuk  stranici sajta.

Izričito se zabranjuju psovke kao i vređanje po verskoj, nacionalnoj, rasnoj i polnoj osnovi.

Sajt može sadržati reklamne banere isključivo po odobrenju autora.

Koristimo servise za besplatno preuzimanje fotografija uz obavezno navođenje izvora i video materijale preuzete sa YouTube kanala.

 

 

error: Content is protected !!